Văn bản QPPL: 12/2019/TT-BTTTT
Số hiệu 12/2019/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
Chi tiết văn bản
Ngày ban hành 05/11/2019
Ngày hiệu lực 24/12/2019
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Tệp đính kèm