VĂN BẢN
Số hiệu:
Hình thức văn bản:

Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:

Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
12/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khác Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 05/11/2019
03/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 24/04/2017
17/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/02/2017
269/2016/TT-BTC Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính Phủ Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin. 14/11/2016
85/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 01/07/2016
108/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng 01/07/2016
No.: 898/QĐ-TTg Nghị định Công nghệ thông tin VIETNAM’S CYBERSECURITY STRATEGY BY 2020 (APPROVING THE VISION/ ORIENTATION, OBJECTIVES AND DUTIES TO ENSURE THE CYBER SECURITY FOR 2016-2020 PERIOD) 27/05/2016
104/2016/QH13 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin Luật Tiếp cận thông tin 06/04/2016
86/2015/QH13 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin Bản tham khảo tiếng Anh Luật an toàn thông tin mạng - Law on Network Infomation Security (Cập nhật tháng 5/2016) 19/11/2015