Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức và viên chức đợt 1 năm 2020

09:26 PM 10/09/2020

Sau khi xem xét, rà soát các Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng thi tuyển Cục An toàn thông tin thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi tuyển dụng của Cục như sau: 

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 gồm 18 người, chi tiết tại thông báo số 01/TB-HĐTTCC

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 gồm 36 người, chi tiết tại thông báo số 01/TB-HĐTTVC
 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.