Ngành TTTT tận tâm, tận lực thúc đẩy chuyển đổi số

02:40 PM 15/07/2019

"Phát triển công nghệ và công nghiệp ICT góp phần đưa Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển. Việt Nam không đi sau nữa mà sẽ đi đầu trong một số lĩnh vực” - Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng. Ngày 5/7/2019, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các đơn vị thuộc Bộ TTTT, các doanh nghiệp (DN) TTTT, các Hội nghề nghiệp...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Phát biểu tổng kết hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Báo chí truyền thông phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, là nhân tố chính, đấu tranh với nạn tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần tích cực tạo ra niềm tin và sự đồng thuận xã hội, tạo nên khát vọng Việt Nam hùng cường. 

Lĩnh vực ICT là nền tảng và là hạt nhân của chuyển đổi số. "Phát triển công nghệ và công nghiệp ICT góp phần đưa Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển. Việt Nam không đi sau nữa mà sẽ đi đầu trong một số lĩnh vực”.

Theo Bộ trưởng, quản lý nhà nước là nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của lĩnh vực quản lý, lấy sự phát triển bền vững, tăng trưởng nhanh của ngành làm mục tiêu quản lý. “Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số là chủ trương trọng tâm của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới”. 

“Công nghệ mới, đổi mới sáng tạo là động lực tạo ra sự phát triển bền vững và bao chùm cho Việt Nam, nâng cao thứ hạng quốc gia, bám vào các KPI quốc tế để cải thiện thứ hạng. ICT là nền tảng nên cần phải đi trước”. 

Về phương châm hành động, Bộ trưởng cho biết: Người đứng đầu phải làm gương, nhân viên kỷ cương, có kỷ luật, tìm đúng việc trọng tâm để tập trung giải quyết, làm một việc để được nhiều việc, cách tiếp cận đổi mới, đột phá để biến cái không thể thành có thể. 

“Toàn ngành đều đặt mục tiêu cao, sứ mạng mới, bám sát khát vọng Việt Nam hùng cường, năm 2045 thành nước công nghiệp phát triển”.

Theo Bộ trưởng, điều vĩ đại sẽ tạo ra người vĩ đại, DN vĩ đại. “Các cơ chế chính sách của Bộ đều có đối thoại, lắng nghe người dân, DN và các đơn vị liên quan, tháo gỡ các khó khăn để phát triển bền vững”.

Huy động mọi nguồn lực trong ngành, khích lệ các DN thương mại thành công chuyển sang làm công nghệ công nghiệp.

Bộ TTTT là nơi mà các DN ICT có thể nhờ cậy để giải quyết các vấn đề về chính sách, là nơi tập hợp của toàn ngành. Sử dụng công nghệ nhiều hơn, nhất là công nghệ mới, công nghệ số để giải quyết các bài toán của ngành của xã hội, đưa hệ thống đo lường KPI vào các lĩnh vực vào hoạt động với nhận thức cái gì đo được thì mới quản lý được. 

Toàn cảnh Hội nghị

Định hướng các lĩnh vực TTTT, Bộ trưởng nêu rõ:

Bưu chính áp dụng mạnh mẽ công nghệ số

Lĩnh vực Bưu chính 6 tháng cuối năm: Sẽ ban hành chỉ thị của Bộ trưởng về định hướng phát triển bưu chính trong nền kinh tế số theo hướng thuơng mại điện tử, áp dụng mạnh mẽ công nghệ số, hình thành một số công ty lớn làm nòng cốt; triển khai xây dựng hệ thống mã bưu chính tới từng địa chỉ và đề án cung cấp dịch vụ công qua hệ thống bưu chính, thành lập hiệp hội bưu chính Việt Nam. 

Chuyển dịch hạ tầng ICT thúc dẩy chuyển đổi số

Đối với lĩnh vực viễn thông, cần chuyển dịch hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT để thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển dịch ngành viễn thông từ thoại sang data thông qua việc giảm cước kết nối thoại, phổ cập smartphone, đấu thầu băng tần 2.6GHz và 700 MHz, quy hoạch tần số 5G, tuyên bố lộ trình cắt sóng 2G, 3G, thử nghiệm mobile money.

Các vấn nạn về rác viễn thông như SIM rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư rác cần được xử lý. Về chuyển mạng giữ số, cần nâng cao tỷ lệ chuyển mạng thành công đạt ít nhất 90% vào cuối năm.  6 tháng đầu năm, Bộ TTTT nhận được hơn 4.000 khiếu nại về chuyển mạng giữ số. Điều này làm mất đi hình ảnh đẹp của ngành. 

Tuyên bố chuyển đổi số quốc gia

Đối với lĩnh vực CNTT, 6 tháng cuối năm cần tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam, ban hành các khung về chính phủ điện tử, thành phố thông minh, nghị định về đầu tư và thuê ngoài CNTT.

Cần xây dựng các nghị định về dữ liệu mở (open data), định danh và xác thực điện tử, thúc đẩy chính phủ điện tử mà trọng tâm là cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 với mục tiêu đạt 30% đến hết năm 2019.

Xây dựng Việt Nam thành Hub an toàn, an ninh mạng của ASEAN

Tiếp tục xây dựng Việt Nam thành Hup về an toàn, an ninh mạng của ASEAN; hỗ trợ Lào và Campuchia xây dựng trung tâm về giám sát an toàn không gian mạng.

Xây dựng các trung tâm SOC, giám sát an toàn không gian mạng Việt Nam cả về thông tin và tấn công mạng; tích cực làm sạch không gian mạng, đảm bảo tỷ lệ tin tiêu cực trên không gian mạng không quá 10%. Tất cả các mạng viễn thông đều phải đầu tư công nghệ về chặn lọc mạng ở mức sâu.

Chương trình đảm bảo an toàn an ninh mạng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước, phát triển các mạng xã hội Việt Nam, nhất là các mạng xã hội với cách tiếp cận mới, khác biệt căn bản với Facebook.

Thử nghiệm mạng Internet Việt Nam hoạt động độc lập. Phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam mạnh, không chỉ bảo vệ Việt Nam mà còn đi ra nước ngoài. 

Thúc đẩy phát triển 4 loại hình DN công nghiệp ICT

Định hướng phát triển lĩnh vực công nghiệp ICT, Bộ trưởng nêu cần thúc đẩy 4 loại DN: (1) DN dịch vụ thương mại chuyển sang làm công nghệ công nghiệp, (2) DN ICT đã khẳng định được thương hiệu sẵn sàng đảm nhận các sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ…; (3) DN khởi nghiệp công nghệ với các hoạt động tư vấn chuyển giao làm chủ, ứng dụng công nghệ vào trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; (4) DN đổi mới sáng tạo cả về công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Các DN này phải nhiều và rộng khắp trên toàn quốc.

“DN ICT đang hoạt động phải nhận thức sứ mạng mới về phát triển sản phẩm Việt Nam và chuyển đổi số cho đất nước”. 

Bộ TTTT đang nghiên cứu, xây dựng quy định về thử nghiệm chính sách (sandbox), đặc khu về thử nghiệm công nghệ, mô hình kinh doanh mới, triển khai trung tâm chính sách cho CMCN 4.0 nhờ hợp tác với Diễn đàn kinh tế thế giới. Thúc đẩy nghiên cứu sản xuất thiết bị 5G để năm 2020 Việt Nam có thiết bị 5G.

Có chính sách kết nối nhà mạng và báo chí

Thực hiện quy hoạch báo chí, Bộ sẽ làm việc trực tiếp với từng tờ báo và các hội, làm việc với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và trung ương đoàn về sắp xếp báo chí.

Quy hoạch báo chí không chỉ là sắp xếp mà còn là cơ chế chính sách phát triển báo chí, nâng cao năng lực của 6 cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện, là đào tạo nhân lực báo chí, giải quyết tốt các phát sinh khi thực hiện quy hoạch báo chí.

Bộ cũng sẽ ra chính sách về kết nối nhà mạng và báo điện tử, xây dựng nền tảng cung cấp nội dung trên không gian mạng cho các báo nhằm hỗ trợ báo chí dùng công nghệ để phát triển. 

Bộ trưởng cho biết: Vận hội đất nước đang tới, cơ hội của cuộc cách mạng số, của các công nghệ CMCN 4.0, của đất nước. Chính trị ổn định, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng nhanh trong suốt 30 năm qua, cơ hội khi cả nước chung một khát vọng Việt Nam phát triển hùng cường, Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển và thịnh vượng vào năm 2045. 

Ngành TTTT với sứ mạng tạo ra niềm tin cho xã hội và khát vọng dân tộc, thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ số vào mọi lĩnh vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra sự tăng trưởng, tăng năng suất lao động, thoát bẫy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam thành nước phát triển. Việc này đòi hỏi mỗi chúng ta phải tận tâm và tận lực mỗi ngày”. 

“ICT là hạ tầng vật chất cho phát triển, báo chí truyền thông là hạ tầng tinh thần cho phát triển, hạ tầng bao giờ cũng phải đi trước, trách nhiệm này đặt trên vai chúng ta”. 

Bộ trưởng kêu gọi “Toàn ngành tập trung cao độ, hoàn thành các nhiệm vụ mà năm 2019 đã đặt ra cho chúng ta”.

Lan Phương (Nguồn:ictvietnam.vn)

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.