Hướng dẫn quy trình ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng cho các cơ quan báo chí

02:54 PM 26/06/2021

Gần đây đã xảy ra nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin, website, báo điện tử, tạp chí điện tử của các cơ quan báo chí, khiến cho hệ thống bị ngừng trệ hoạt động, rò rỉ, thất thoát dữ liệu. Các hệ thống thông tin của cơ quan báo chí nếu không được phòng vệ, ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố không chỉ gây ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ quan ngôn luận, tuyên tuyền của Đảng, Nhà nước mà còn ảnh hưởng tới nhu cầu tiếp cận thông tin chính thống của người dân.

Nhằm bảo đảm việc ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng đối với cơ quan báo chí một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, Cục An toàn thông tin hướng dẫn các cơ quan báo chí triển khai một số biện pháp ứng cứu, xử lý sự cố như sau:

1. Khi xảy ra sự cố tấn công mạng, các cơ quan báo chí thực hiện theo quy trình tại Phụ lục 01.

2. Triển khai phương án chủ động phòng ngừa sự cố tấn công mạng theo nội dung tại Phụ lục 02.

3. Cung cấp thông tin về các hệ thống, website cần Cục An toàn thông tin hỗ trợ giám sát, cảnh báo và đánh giá, gán nhãn tín nhiệm mạng theo mẫu tại Phụ lục 03; gửi về Cục An toàn thông tin trước ngày 05/7/2021.


Phụ lục 1
Phụ lục 2
Phụ lục 3

 

 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.