Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

04:45 PM 06/07/2020

Cục An toàn thông tin thông báo tuyển dụng:

Công chức bao gồm các vị trí sau đây:

- 02 vị trí Giám sát an toàn thông tin, phòng An toàn hệ thống thông tin.

- 01 vị trí Quản lý đảm bảo an toàn thông tin, phòng Quy hoạch và Phát triển.

- 01  vị trí Cấp phép nhập khẩu thiết bị, phòng Pháp chế và Kiểm tra.

- 01 vị trí Văn thư, Văn phòng Cục.

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

Viên chức bao gồm các vị trí sau đây:

- 02 vị trí Phòng, chống tấn công mạng; NCSC(02).

- 02 vị trí Phân tích, điều tra, xác minh sự cố, sự kiện an toàn, an ninh mạng; VNCERT/CC(02).

- 02 vị trí Quản lý, vận hành, trực giám sát an toàn thông tin mạng; VNCERT/CC(02).

- 03 vị trí Kiểm định, kiểm tra, đánh giá và kiểm soát lỗ hổng của các hệ thống, sản phẩm, giải pháp, công nghệ; VNCERT/CC(02).

- 06 vị trí Hợp tác quốc tế về an toàn thông tin; NCSC(02), VNCERT/CC(04).

- 02 vị trí Kế toán; NCSC(01), VNCERT/CC(01).

- 02 vị trí Kế hoạch - Tài chính; VNCERT/CC(02).

Thông tin chi tiết xem tại đây


Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ www.mic.gov.vn, trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn thông tin www.ais.gov.vn (từ 10/7/2020 đến 10/8/2020). Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn thư Cục An toàn thông tin, tầng 8, Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 024.36404423 (số máy lẻ 151).

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.