Công bố Danh sách các tên định danh hợp lệ theo quy định của Nghị định 91/2020/NĐ-CP

Thực hiện quy định tại Điều 36 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Cục An toàn thông tin đã tiếp nhận, rà soát hồ sơ và công bố danh sách các tên định danh hợp lệ theo đúng quy định. Chi tiết danh sách các tên định danh hợp lệ tải tại đây.

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.