Dự thảo tài liệu Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thong tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước

04:57 PM 06/06/2019

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin xây dựng tài liệu “Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thong tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước”.

Để xem toàn văn tài liệu, vui lòng tải tại đây

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.