Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin cho sản phẩm WAF và AV

09:07 AM 12/10/2022

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, xây dựng và Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin cho sản phẩm WAF và AV. Tài liệu này yêu cầu bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị này trên lãnh thổ Việt Nam.

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin cho sản phẩm WAF xem tại đây.

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin cho sản phẩm AV xem tại đây.


 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.