Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

04:22 PM 24/12/2021

Cục An toàn thông tin ban hành Quyết định số 79/QĐ-CATTT ngày 14 tháng 5 năm 2021 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về an toàn thông tin.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.