Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin

02:01 PM 29/02/2016

Ngày 19/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 893/QĐ-TTgCp phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020”. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin.

Thực hiện chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin, trong thời gian vừa qua, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã xây dựng Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. Bộ tài liệu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức nói riêng và người sử dụng Công nghệ thông tin nói chung. Đây là các đối tượng cần được trang bị kiến thức cơ bản nhằm tự bảo vệ mình trước nguy cơ mất an toàn thông tin vốn ngày càng phức tạp hiện nay. Bộ tài liệu bao gồm:

- Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức: cung cấp các thông tin và kỹ năng cơ bản nhất về một số nguy cơ mất an toàn thông tin phổ biến trong việc sử dụng thiết bị và dịch vụ CNTT như: các bước thiết lập máy tính mới an toàn; an toàn thông tin khi sử dụng mạng không dây; kỹ năng phòng chống mã độc; hướng dẫn nhận biết, phòng chống thư rác, thư giả mạo, tin nhắn rác; hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn.

- Poster tuyên truyền về an toàn thông tin.

- Tờ gấp tuyên truyền về an toàn thông tin

Quý cơ quan, đơn vị và người sử dụng có thể tải tài liệu tại đây:

2019
 
2016
2015
 
2014
 
2013
 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.