Mẫu hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin

10:48 PM 12/10/2022

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng, nhằm hỗ trợ, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vị quản lý một cách thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định, Cục An toàn thông tin công bố Mẫu hồ sơ đề xuất cấp độ 1, 2, 3 để các cơ quan, đơn vị dễ dàng nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Hồ sơ đề xuất cấp độ 1 xem tại đây.
Hồ sơ đề xuất cấp độ 2 xem tại đây.
Hồ sơ đề xuất cấp độ 3 xem tại đây.

Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ:
Bà Lê Thị Quỳnh Trang, chuyên viên Phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn thông tin, điện thoại: 0919.247.397, email: lqtrang@mic.gov.vn.

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.