Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ điện tử

09:57 AM 17/06/2020

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin ban hành văn bản “Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ điện tử”. Tài liệu hướng dẫn này đưa ra các yêu cầu an toàn thông tin cơ bản và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ điện tử.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.