Danh sách sản phẩm phòng chống mã độc có khả năng kết nối chia sẻ dữ liệu

03:32 PM 01/04/2022

Ngày 25/5/2018, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc nâng cao năng lực phòng chống phần mềm đôc hại.

 

Ngày 17/7/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 2290/BTTTT-CATTT về việc hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật

 

Dưới đây là Danh sách sản phẩm phòng chống mã độc có khả năng kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc theo hướng dẫn tại văn bản số 2290/BTTTT-CATTT.

 

TT

Tên sản phẩm

Nhà cung cấp/phân phối

Thời gian hoàn thành kết nối

1

Giải pháp tổng thể phòng chống virus cho các cơ quan, doanh nghiệp Bkav Endpoint AI.

Công ty Cổ phần phần mềm diệt virus Bkav

4/2019

2

Viettel Endpoint Detection & Response (VEDR).

Công ty An ninh mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

4/2019

3

CMC Malware Detection and Defence.

Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC

7/2019

4

Veramine Advanced Endpoint Security Suite.

Công ty Veramine

7/2019

5

CyRadar Endpoint Detection and Response (CyRadar EDR)

Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar

9/2019

6

Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) và Kaspersky Security Centr (KSC)

Công ty Kaspersky Lab SEA

9/2019

7

FPT.EagleEye MDR

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

6/2020

8

VNPT Smart Incident Response

Công ty Công nghệ thông tin VNPT, Tập đoàn VNPT

8/2020

9

McAfee Endpoint Security

Công ty Cổ phần tin học MI MI

10/2020

10

BCY Endpoint Security

Công ty TNHH Một thành viên 129, Ban Cơ yếu Chính phủ

11/2020

11

Bitdefender Endpoint Security

Công ty TNHH Phát triển B (Việt Nam)

5/2021

12

F-Secure Business Suite Premium

Công ty Cổ phần Centect Interative

08/2021

13

VSEC VADAR

Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC)

01/2022

 

(Cục ATTT)

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.