Danh sách doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ giám sát ATTT (SOC) tính đến tháng 4/2020

03:14 PM 26/04/2020

1 . Công ty An ninh mạng Viettel

2 . Trung tâm An toàn thông tin VNPT

3. Trung Tâm An ninh mạng, Tập đoàn CN BKAV

4. Công ty cổ phần công nghệ Giải pháp quốc tế VNCS Global

5 . Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) 

6. Công ty Cổ phần an toàn thông tin CyRadar (CyRadar)

7 . Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

8 . Công ty CMC Cyber Security

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.