Dự thảo Quyết định ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với giải pháp Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

05:07 PM 30/08/2022

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, xây dựng và Dự thảo Quyết định ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với giải pháp Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tài liệu này là cơ sở để cơ quan, tổ chức nghiên cứu, phát triển sản phẩm hoặc lựa chọn, sử dụng các sản phẩm an toàn thông tin đảm bảo chất lượng và an toàn.

Thông tin chi tiết xem tại đây.
 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.