Dự thảo Quyết định ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho sản phẩm Phòng, chống mã độc

02:43 PM 10/11/2021

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, xây dựng và dự thảo Quyết định ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho sản phẩm Phòng, chống mã độc (Antivirus - AV). Tài liệu này là cơ sở để cơ quan, tổ chức nghiên cứu, phát triển sản phẩm hoặc lựa chọn, sử dụng các sản phẩm an toàn thông tin đảm bảo chất lượng và an toàn.

Dự thảo Quyết định
Tài liệu tham khảo
 

 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.