“Chiến tranh mạng – mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh toàn cầu”

05:11 PM 04/12/2015

Cục An toàn thông tin xin giới thiệu Bài Tham luận của Ông Nguyễn Thanh Hải - Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - gửi Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

THAM LUẬN

Mục đích ở đây là để làm rõ quyền và trách nhiệm của các nước trên mạng, thúc đẩy các hành vi mang tính xây dựng, trách nhiệm và tăng cường hợp tác tập trung vào những nguy cơ và thách thức chung trên mạng, từ đó bảo đảm công nghệ thông tin, gồm có mạng chỉ được sử dụng cho lợi ích xã hội và phát triển kinh tế và thịnh vượng của nhân dân, với mục tiêu duy trì ổn định và an ninh quốc tế tránh một cuộc đối đầu chiến tranh trên mạng.

Để đạt được điều đó mỗi nước cần phải:

- Tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và những quy phạm đã được thừa nhận phổ biến điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước, tôn trọng nhân quyền và tự do cơ bản và tôn trọng khác biệt lịch sử, văn hóa và chế độ xã hội của tất cả các nước;

- Không được sử dụng công nghệ thông tin, gồm mạng triển khai các hoạt động đối địch hoặc các hành động xâm lược, tạo ra nguy cơ cho hòa bình và an ninh quốc tế hoặc phát tán vũ khí thông tin hoặc những công nghệ liên quan;
- Hợp tác chống lại các hoạt động sử dụng mạng cho phạm tội và khủng bố, và khống chế phát tán thông tin kích động chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai hoặc chủ nghĩa cực đoan hoặc ngầm phá hoại chính trị, kinh tế và ổn định xã hội của nước khác cũng như tinh thần và môi trường văn hóa của mỗi nước;
- Nỗ lực bảo đảm cung cấp chuỗi sản phẩm và dịch vụ an toàn, để ngăn chặn nước khác sử dụng các nguồn, hạ tầng quan trọng, công nghệ lõi và hiện đại khác ngầm phá hoại quyền của các nước đã được thừa nhận, gia tăng kiểm soát độc lập công nghệ thông tin hoặc uy hiếp tới chính trị, kinh tế và an toàn xã hội của những nước khác;
- Tái khẳng định rằng tất cả quyền và trách nhiệm của các nước bảo vệ mạng thông tin khỏi những nguy cơ, gây nhiễu, tấn công và âm mưu phá hoại, phù hợp với luật và quy định liên quan;
- Tôn trọng đầy đủ quyền và tự do trên mạng, gồm có quyền tìm, thu thập và công bố thông tin dưới tiền đề tuân thủ luật và quy định của quốc gia liên quan;
- Thúc đẩy thiết lập hệ thống quản lý Internet quốc tế đa phương, minh bạch và dân chủ bảo đảm phân bổ công bằng các nguồn, tạo thuận lợi tiếp cận cho tất cả và bảo đảm chức năng ổn định và an toàn của Internet;
- Dẫn dắt mọi thành phần xã hội, gồm có quan hệ hợp tác công nghệ thông tin với khối tư nhân, làm cho họ hiểu vai trò và trách nhiệm đối với an toàn thông tin (Information Security), để thuận lợi cho việc tạo ra văn hóa an toàn thông tin và bảo vệ hạ tầng thông tin quan trọng;
- Giúp đỡ các nước đang phát triển tăng cường khả năng an toàn thông tin và chấm dứt khoảng cách số;
- Nỗ lực hợp tác song phương, khu vực và quốc tế, thúc đẩy vai trò quan trọng của Liên Hợp Quốc trong việc xây dựng các quy phạm quốc tế, giải quyết hòa bình những tranh chấp quốc tế và cải thiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn thông tin, và tăng cường phối hợp giữa các tổ chức quốc tế liên quan;
- Giải quyết mọi tranh chấp xuất phát từ “Công ước an toàn thông tin” bằng biện pháp hòa bình và loại bỏ nguy cơ hoặc sử dụng vũ lực.

Nguyễn Thanh Hải

Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin