Phiếu khảo sát Hệ thống giám sát, cảnh báo an toàn thông tin tập trung

02:39 PM 10/12/2019

Để phục vụ công tác giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam, Cục An toàn thông tin khảo sát, đánh giá thực hiện Chỉ thị tại các địa phương. Phiếu khảo sát được tải về bản mềm tại đây
 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.