PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm ATTT trên toàn quốc

14:13 21/06/2016
Thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một loạt văn bản quan trọng, chỉ đạo định hướng công tác ATTT đến năm 2020 như: Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014, Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 và gần đây nhất là Quyết định 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016. Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam để hướng dẫn triển khai các Quyết định quan trọng này.

Khai giảng lớp đào tạo kỹ thuật về ATTT theo chương trình trong nước thuộc Đề án 99

19:24 29/11/2015

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin