Sớm công bố Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng đáp ứng yêu cầu sử dụng...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Xây dựng thể chế và các nền tảng dùng chung đóng...

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm cán bộ

Tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng

Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ thị toàn ngành TT&TT thực hiện công tác phòng, chống nCoV

Những mối nguy hiểm về bảo mật cần lưu ý năm 2020

28/02/2020

Những cảnh báo quan trọng cho năm 2020 vừa được Fortinet công bố cho thấy tội phạm mạng đang sử dụng một phương pháp tiếp cận đa mũi nhọn cho các...

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
17/2019/TT-BTTTT 10/12/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai
13/2019/TT-BTTTT 22/11/2019 Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
12/2019/TT-BTTTT 05/11/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
03/2017/TT-BTTTT 24/04/2017 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/CT-BTTTT 02/02/2020 Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
1/CT-BTTTT 03/01/2020 Về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020
2/CT-BTTTT 03/01/2020 Về việc bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Việt Nam năm 2020
2036/QĐ-BTTTT 27/11/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin
1671/QĐ-BTTTT 10/10/2019 Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin