Khai mạc Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Quy định mới "quét" sạch tin nhắn rác, cuộc gọi rác

100% Bộ, ngành, địa phương triển khai mô hình bảo vệ "4 lớp" trong năm 2020

Hơn 200 chuyên gia ASEAN - Nhật Bản diễn tập phòng chống tấn công mạng xuyên...

Đại hội Đảng bộ Cục An toàn Thông tin lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/2020/TT-BTTTT 07/05/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
1/VBHN-BTTTT 16/03/2020 V/v xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017
15/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1122/QĐ-BTTTT 06/07/2020 Quy định biểu mẫu các chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
1097/QĐ-BTTTT 30/06/2020 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
1003/QĐ-BTTTT 16/06/2020 Phê duyệt bổ sung dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử (giai đoạn 1)” thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
684/QĐ-BTTTT 16/04/2020 Phê duyệt Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1145/BTTTT-CATTT 03/04/2020 V/v hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin