Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật an toàn thông tin mạng

02:56 AM 19/12/2015

Sáng ngày 18/12/2015, tại trụ sở văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật An toàn thông tin mạng sau khi đã được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2015 với sự tán thành rất cao 424/425 đại biểu quốc hội tham gia bỏ phiếu. Luật sẽ có hiệu lực vào ngày 01/7/2016.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Thanh Hải - Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin & Truyền thông khẳng định Luật An toàn thông tin mạng được ban hành sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an toàn thông tin theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành và phát huy các nguồn lực của đất nước để đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển lĩnh vực này đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi họp báo

Luật ra đời cũng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động an toàn thông tin mạng, đẩy mạnh công tác giám sát, phòng chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Cũng theo Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải, để đảm bảo triển khai hiệu quả các quy định trong Luật An toàn thông tin mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành trong năm 2016 gồm các Nghị định, Quyết định chi tiết về các vấn đề cụ thể như: Nghị định quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ; Nghị định quy định chi tiết về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, thời gian tới trong thẩm quyền của mình, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ xây dựng và ban hành các Thông tư hướng dẫn chi tiết một số quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, các Nghị định của Chính phủ, đồng thời xây dựng, đề xuất ban hành hoặc ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thông tin mạng. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về hoạt động ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng và Nghị định quy định chi tiết về mật mã dân sự. Bộ Công an sẽ chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố.

(Cục An toàn thông tin)

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin