Hội thảo Tổng kết Luật Giao dịch điện tử

08:02 AM 02/07/2020

Thông cáo báo chí

Hội thảo Tổng kết Luật Giao dịch điện tử

Chuyên đề: Các vấn đề về giá trị pháp lý, lưu trữ, an toàn bảo mật, tổ chức trung gian và giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước,

tổ chức kinh tế - tài chính

Ngày 29/11/2005, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI thông qua Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2006. Luật Giao dịch điện tử 2005 được xây dựng trên cơ sở Luật mẫu về Thương mại điện tử của Ủy ban Liên hiệp Quốc về Luật Thương mại quốc tế và được xem là luật khung, quy định những vấn đề kỹ thuật, đặc thù phát sinh trên môi trường điện tử. Triển khai thực hiện Luật, Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật theo các chuyên ngành. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về giao dịch điện tử của Chính phủ, các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm sự phân công, phối hợp, tổ chức thực hiện phát triển và ứng dụng giao dịch điện tử trong cả nước.

Sau gần 15 năm thực hiện, Luật Giao dịch điện tử cùng với các luật chuyên ngành đóng vai trò quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thúc đẩy giao dịch điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào cải cách hành chính. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, Luật Giao dịch điện tử đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn phát triển như: các quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật; quy định chưa rõ ràng giá trị pháp lý của các loại hình thông điệp dữ liệu và hồ sơ, chứng từ điện tử; thiếu quy định trong Luật GDĐT về chứng từ, hồ sơ tương ứng với các quy định về “bản gốc”, “bản chính”, “bản sao” trong pháp luật truyền thống; các vấn đề quy định về quy trình, thủ tục và pháp lý cụ thể của các bước trong giao kết hợp đồng điện tử…

Bên cạnh đó Luật Giao dịch điện tử 2005 cũng bộc lộ nhiều bất cập trong quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, các quy định còn mang tính nguyên tắc, thiếu các quy định cụ thể như giá trị pháp lý, trường hợp sử dụng và việc công nhận, liên thông giữa chữ ký điện tử chuyên dùng trong cơ quan nhà nước và chữ ký điện tử công cộng, gây khó khăn trong cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và người dân. Hiện nay, hoạt động Chính phủ điện tử, thành phố thông minh cũng như công cuộc chuyển đổi số đã và đang phát triển rất mạnh mẽ. Các dịch vụ công trực tuyến cũng đã phát triển mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nhiều dịch vụ công mức độ 4 đã được triển khai. Thực tế đó đòi hỏi các quy định về giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước cần phải được rà soát, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế phát triển.

Việc ban hành các quy định về an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong Luật Giao dịch điện tử với Luật An toàn thông tin, An ninh mạng dẫn đến các quy định về an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong Luật Giao dịch điện tử hiện nay có nhiều điểm chồng chéo, không phù hợp với Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng. Luật còn thiếu quy định về sử dụng công nghệ, kỹ thuật trong giao dịch điện tử sao cho đảm bảo an toàn, bảo mật, tránh được các rủi ro cho người dùng do rò rỉ thông tin, dữ liệu. Luật Giao dịch điện tử cũng mới quy định trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh trong giao dịch điện tử đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ mạng, mà thiếu quy định trách nhiệm an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian và các bên liên quan.

Ngày 23/06/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo chuyên đề tổng kết Luật Giao dịch điện tử về: “Giao kết hợp đồng, chữ ký, xác thực và thanh toán điện tử” để lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia về vấn đề này, và tiếp tục tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Các vấn đề về giá trị pháp lý, lưu trữ, an toàn bảo mật, tổ chức trung gian và giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - tài chính sáng ngày 02/7/2020 tập trung vào một số nội dung đang rất được quan tâm như: (1) Tình hình triển khai Luật Giao dịch điện tử, các vấn đề về an toàn thông tin, trung gian trong giao dịch điện tử, (2) Vấn đề giá trị pháp lý, chứng cứ, chứng từ, tài sản ảo trong giao dịch điện tử, (3) Các vấn đề giao dịch điện tử trong lĩnh vực kinh tế - tài chính và tổ chức trung gian trong giao dịch điện tử, (4) Vấn đề lưu trữ điện tử, (5) Giao dịch điện tử trong cơ quan quản lý nhà nước, (6) Hoạt động của tổ chức trung gian lĩnh vực tài chính, (7) Rủi ro từ các phương thức xác thực điện tử không an toàn - Thực trạng tại VN, (8) Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu và tình hình sử dụng và phát hành hóa đơn điện tử, triển khai hợp đồng điện tử trong hoạt động thương mại điện tử.

Tới tham dự Hội thảo có sự tham gia của: Đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương cùng các doanh nghiệp lớn trên cả nước.

Thông qua Hội thảo, Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chương trình tổng kết luật Giao dịch điện tử và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội./.

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.