Chương trình hội thảo chuyên đề

09:47 PM 01/07/2020

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

Các vấn đề về giá trị pháp lý, lưu trữ, an toàn bảo mật, tổ chức
trung gian và giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - tài chính

 

Thời gian: 8h00 thứ Năm, ngày 02 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm: Phòng Hội trường, tầng 10, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

7h30’ - 8h00’

Đón tiếp đại biểu và khách mời

Ban Tổ chức

8h00’- 8h10’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ trì và chương trình Hội thảo

 

Ban Tổ chức

8h10’- 8h20’

Phát biểu Khai mạc

Lãnh đạo Bộ TT&TT

8h20’- 8h50’

Tình hình triển khai Luật Giao dịch điện tử, các vấn đề về an toàn thông tin, trung gian trong giao dịch điện tử

Tham luận của Cục An toàn thông tin
 

Ông Nguyễn Trọng Đường

Cục An toàn thông tin
Bộ TT&TT

8h50’- 9h05’

Vấn đề giá trị pháp lý, chứng cứ, chứng từ, tài sản ảo trong giao dịch điện tử: hiện trạng và đề xuất giải pháp sửa đổi Luật GDĐT

Tham luận của Bộ Tư pháp

Bà Lưu Hương Ly

Ông Lê Ngọc Giang

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế

Bộ Tư pháp

9h05’- 9h20’

Các vấn đề giao dịch điện tử trong lĩnh vực kinh tế - tài chính và tổ chức trung gian trong giao dịch điện tử: hiện trạng và đề xuất giải pháp sửa đổi Luật GDĐT

Ông Lê Đức Thành

Phó Cục trưởng

Cục CNTT, Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính

9h20’- 9h35’

 

Vấn đề lưu trữ điện tử: hiện trạng và đề xuất giải pháp sửa đổi Luật GDĐT

Tham luận của Bộ Nội vụ

Ông Lê Văn Năng

Giám đốc

Trung tâm Lưu trữ điện tử QG

Cục Văn thư lưu trữ

Bộ Nội vụ

9h35’- 9h50’

Nghỉ giải lao

 

9h50’-10h10’

Giao dịch điện tử trong cơ quan quản lý nhà nước: hiện trạng và đề xuất giải pháp sửa đổi Luật GDĐT

Tham luận của Cục Tin học hóa

Ông Nguyễn Phú Tiến

Phó Cục trưởng

Cục Tin học hóa

Bộ TT&TT

10h10’-10h20’

Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu và tình hình sử dụng và phát hành hóa đơn điện tử, triển khai hợp đồng điện tử trong hoạt động thương mại điện tử

Ông Hoàng Quốc Quyền

Giám đốc cấp cao

Công ty TiKi

10h20’-10h30’

Hoạt động của tổ chức trung gian lĩnh vực tài chính và đề xuất các quy định pháp luật liên quan giao dịch điện tử

Tham luận của CLB chữ ký số

Ông Phùng Huy Tâm

Phó Chủ nhiệm CLB Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam

VNISA

10h30’-10h40’

Rủi ro từ các phương thức xác thực điện tử không an toàn - Thực trạng tại Việt Nam

Tham luận của BKAV

Ông Ngô Tuấn Anh

Phó Chủ tịch

Công ty Cổ phần BKAV

10h40‘-11h45

Tọa đàm bàn tròn, hỏi đáp

Bộ TT&TT và các diễn giả

11h45’-11h50’

Bế mạc Hội nghị

Ban tổ chức

 

Tài liệu Hội thảo Tổng kết Luật Giao dịch điện tử, chuyên đề 02

Danh sách tài liệu:

STT TÊN TÀI LIỆU
1 Tham luận của Cục An toàn thông tin
2 Tham luận của Bộ Tư pháp
 
3 Tham luận của Tổng cục Hải quan
 
4 Tham luận của Bộ Nội vụ
 
5 Tham luận của Cục Tin học hóa
 
6  
7 Tham luận của CLB chữ ký số
 
8 Tham luận của BKAV
 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.