Phú Thọ tổ chức đào tạo, tập huấn công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh năm 2016

02:11 PM 26/07/2016

Sáng ngày 26/7, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo, tập huấn công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh năm 2016.

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Tham dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Thanh Hải - Cục trưởng Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Phan Quang Thao - Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Hữu Việt - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Phan Quang Thao đã khẳng định việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước là rất cần thiết, là yêu cầu của thực tiễn xã hội nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước đã được triển khai tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Việc triển khai ứng dụng CNTT ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị chủ yếu còn kết nối ngang hàng; thiếu các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng. Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Thọ đề nghị các học viên trong quá trình tập huấn cần phát huy tính chủ động, tích cực, dành thời gian tập trung nghiên cứu tài liệu để nắm rõ những kiến thức, từ đó áp dụng vào công tác triển khai ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị được tốt nhất.

Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thanh Hải giảng bài tại lớp đào tạo cho cán bộ quản lý

Sau lễ khai giảng, ông Nguyễn Thanh Hải - Cục trưởng Cục An toàn thông tin đã giảng bài tại lớp dành cho cán bộ quản lý với các nội dung trọng tâm về Luật an toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật liên quan; xu hướng về an toàn thông tin mạng và khuyến nghị cho các cấp Lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về CNTT nội dung cần triển khai để bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Khóa đào tạo, tập huấn được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29/7/2016, bao gồm 02 lớp:

- Lớp cho cán bộ quản lý với học viên là lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành, thị; lãnh đạo Văn phòng các sở, ban, ngành; cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh.

- Lớp cho cán bộ kỹ thuật với học viên là cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh.

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.