Cục An toàn thông tin bổ nhiệm cán bộ

02:57 PM 20/01/2020

Ngày 15/01, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Cục trưởng phụ trách điều hành Quý I Cục An toàn thông tin Nguyễn Khắc Lịch đã điều hành Lễ công bố và trao các Quyết định của Cục trưởng bổ nhiệm các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Thu – chuyên viên phòng Pháp chế - Kiểm tra giữ chức Phó trưởng phòng phòng Pháp chế - Kiểm tra; Trần Mạnh Thắng – chuyên viên phòng An toàn hệ thống thông tin giữ chức Phó trưởng phòng phòng An toàn hệ thống thông tin và đồng chí Hoàng Hồng Anh, chuyên viên Văn phòng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cục.

Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch chủ trì cuộc họp

Ban Lãnh đạo chụp ảnh cùng các cán bộ được bổ nhiệm

Ban Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt chụp ảnh lưu niệm

Tham dự Lễ công bố và trao Quyết định có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Nguyễn Huy Dũng, đồng chí Nguyễn Trọng Đường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, đồng chí Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng và toàn thể các cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Tại buổi Lễ, các cán bộ được bổ nhiệm đều phát biểu và cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, cùng đồng chí Trưởng phòng đoàn kết, chăm lo cho anh chị em trong phòng có điều kiện tốt nhất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Cục phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh: Với trọng trách mới, nhiệm vụ mới các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay càng phải tiếp tục trau dồi chuyên môn, bản lĩnh chính trị và rèn luyện phẩm chất đạo đức để góp phần xây dựng Cục ngày một vững mạnh.

 

 

- Quyết định số 03/QĐ-CATTT ngày 15/01/2020 của Cục trưởng Cục An toàn thông tin về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Minh Thu – chuyên viên phòng Pháp chế - Kiểm tra giữ chức Phó trưởng phòng phòng Pháp chế - Kiểm tra.

- Quyết định số 05/QĐ-CATTT ngày 15/01/2020 của Cục trưởng Cục An toàn thông tin về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Mạnh Thắng – chuyên viên phòng An toàn hệ thống thông tin giữ chức Phó trưởng phòng phòng An toàn hệ thống thông tin.

- Quyết định số 06/QĐ-CATTT ngày 15/01/2020 của Cục trưởng Cục An toàn thông tin về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Hồng Anh – chuyên viên Văn phòng giữ chức Phó Chánh văn phòng. 

Các Quyết định nêu trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2020.

 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.