Đảng, Đoàn thể

06:13 PM 29/11/2015

Đảng ủy Cục

1. Bí thư

Ông: Nguyễn Thành Phúc

2. Phó Bí thư

Ông: Hoàng Minh Tiến

3. Ủy viên

Ông: Nguyễn Trọng Đường

4. Ủy viên

Ông: Nguyễn Khắc Lịch

5. Ủy viên

Ông: Trần Đăng Khoa

6. Ủy viên

Ông: Nguyễn Đức Tuân

7. Ủy viên

Bà: Đỗ Hải Anh

Công đoàn

1. Chủ tịch

Ông: Đặng Huy Hoàng

2. Phó Chủ tịch

Bà: Hoàng Hồng Anh

3. Phó Chủ tịch

Bà: Phùng Thị Lan Anh

4. Ủy viên

Ông: Hoàng Duy Trung

5. Ủy viên

Bà: Đỗ Hải Anh

6. Ủy viên

Bà: Phan Liên Hương

7. Ủy viên

Bà: Phan Trung Kiên

Đoàn Thanh niên

1. Bí thư

Ông: Nguyễn Tiến Đức

2. Phó Bí thư

Ông: Nguyễn Tiến Hòa

3. Ủy viên

Ông: Đặng Vinh Hiển

Bà: Văn Thị Hoàng Ngân

Ông: Nguyễn Phú Lương

Bà: Bùi Thị Minh Hà

 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.