LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Cổng thông tin điện tử Cục An toàn thông tin xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo các người dân trong và ngoài nước.

Mời các bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản pháp luật dưới đây để tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn !

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin