CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

03:26 PM 08/11/2016

Thủ tục hành chính

Cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Trình tự thực hiện:

Trường hợp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin bị mất hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép tới Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và cấp lại Giấy phép cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

-       Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính tiếp nhận hồ sơ;

-       Qua hệ thống bưu chính;

-       Trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng gồm có:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

2. Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ hồ sơ gốc (có đầy đủ chữ ký, dấu xác nhận của doanh nghiệp, các tài liệu do doanh nghiệp lập nếu có từ 02 từ văn bản trở lên phải có dấu giáp lai);

- 01 bộ hồ sơ bản sao hợp lệ (không yêu cầu phải có dấu xác nhận, dấu chứng thực bản sao nhưng phải có dấu giáp lai của doanh nghiệp nộp hồ sơ).

Thời hạn giải quyết:

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Lệ phí:

Chưa quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (Mẫu số 02 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 108/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không có yêu cầu, điều kiện

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

- Thông tư số 269/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin.

Thông tin liên hệ:

Cục An toàn Thông tin

Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.32096789

Fax: 024.39436684

Website: http://ais.gov.vn/home.htm

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.