KHUYẾN NGHỊ

Lỗ hổng bảo mật trong thư viện ImageMagick

21:20 09/05/2016
Thư viện ImageMagick, một thư viện xử lý hình ảnh được sử dụng trong nhiều ứng dụng web của nhiều ngôn ngữ khác nhau, được phát hiện tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật. Một trong số những lỗ hổng có thể giúp kẻ tấn công thực thi mã từ xa.


Bảy cách đơn giản để tự bảo vệ mình trước nguy cơ mất an toàn thông tin trên mạng

14:14 24/11/2015

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin