Văn bản QPPL: 86/2015/QH13
Số hiệu 86/2015/QH13
Trích yếu nội dung Bản tham khảo tiếng Anh Luật an toàn thông tin mạng - Law on Network Infomation Security (Cập nhật tháng 5/2016)
Chi tiết văn bản
Ngày ban hành 19/11/2015
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Tệp đính kèm