VĂN BẢN
Số hiệu:
Hình thức văn bản:

Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:

Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
17/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/02/2017
108/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng 01/07/2016
85/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 01/07/2016
104/2016/QH13 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin Luật Tiếp cận thông tin 06/04/2016
86/2015/QH13 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin Bản tham khảo tiếng Anh Luật an toàn thông tin mạng - Law on Network Infomation Security (Cập nhật tháng 5/2016) 19/11/2015
86/2015/QH13 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin Luật An toàn thông tin mạng 19/11/2015
893/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ; Quyết định Công nghệ thông tin; Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 19/06/2015
17/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin; Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số 25/11/2014
05/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Lĩnh vực khác; Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 18/03/2014