VĂN BẢN
Số hiệu:
Hình thức văn bản:

Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:

Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
17/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/02/2017
2993/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân các tỉnh thành Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hải phòng 30/11/2016
38/KH-CATTT Thông báo Công nghệ thông tin Kế hoạch truyển dụng Viên chức cho Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nghiệp vụ ATTT thuộc Cục An toàn thông tin 11/11/2016
38/KH-CATTT Thông báo Công nghệ thông tin;Cơ cấu tổ chức; Kế hoạch truyển dụng Viên chức cho Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nghiệp vụ ATTT thuộc Cục An toàn thông tin 11/11/2016
1829/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin V/v Công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT 19/10/2016
85/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 01/07/2016
108/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng 01/07/2016
898/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công nghệ thông tin Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020 27/05/2016
104/2016/QH13 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin Luật Tiếp cận thông tin 06/04/2016