Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 632/QĐ-TTg Ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quantrọng quốc gia

04:00 PM 12/05/2017

Cùng với tiến trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, tình hình an toàn thông tin diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều cuộc tấn công mạng có quy mô lớn và tình trạng lộ, lọt thông tin trở nên nghiêm trọng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về an toàn thông tin, ngày 10/5/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 632/QĐ-TTg Ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Trong đó:

Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và cơ quan chủ trì từng lĩnh vực, cụ thể như sau: (1) Lĩnh vực giao thông. Cơ quan chủ trì: Bộ Giao thông vận tải; (2) Lĩnh vực năng lượng. Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương; (3) Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Bộ Tài nguyên và Môi trường; (4) Lĩnh vực thông tin. Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông; (5) Lĩnh vực y tế. Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế; (6) Lĩnh vực tài chính. Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính; (7) Lĩnh vực ngân hàng. Cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước; (8) Lĩnh vực quốc phòng. Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng; (9) Lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cơ quan chủ trì: Bộ Công an; (10) Lĩnh vực đô thị. Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; (11) Lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Cơ quan chủ trì: Văn phòng Chính phủ.

Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc các lĩnh vực thông tin và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Trong đó:

Lĩnh vực thông tin: (1) Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; (2) Hệ thống quản lý, điều khiển, khai thác, vận hành vệ tinh; (3) Hệ thống quản lý, điều khiển, khai thác, vận hành mạng đường trục băng rộng; (4) Hệ thống quản lý chuyển mạch quốc tế; (5) Hệ thống truyền dẫn và cáp quang biển quốc tế, cáp quang đất liền quốc tế.

Lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ: (1) Mạng Truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Để tổ chức thực hiện, tại Quyết định 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan chủ trì từng lĩnh vực chủ trì, phối hợp với các bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng xây dựng tiêu chí cụ thể xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý, trên cơ sở đó xây dựng danh mục hệ thống thôn tin quan trọng quốc gia gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định theo quy định. Đồng thời, cơ quan chủ trì lĩnh vực: chủ trì hoặc phối hợp với chủ quản hệ thoogns thông tin định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, đánh giá, xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc phạm vi quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Danh mục hệ thống thông tin quan tọng quốc gia trước ngày 30/11 hàng năm.

Tại Khoản 2, Điều 3 của Quyết định, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông: (a) Định kỳ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; (b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức khảo sát, trực tiếp làm việc, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan chủ trì quy định tại Điều 1 trong việc xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; (c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan liên quan thẩm định tiêu chí xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia của các cơ quan chủ trì quy định tại Điều 1; thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sửa đổi, bổ sung, cập nhật Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; (d) Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội trong việc rà soát, xác định các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao.

H.T

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.