Thông cáo báo chí

04:22 PM 01/12/2017

     BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BAN ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 99

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tổ chức Hội thảo Khoa học toàn quốc Lần thứ 2 - Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin 2017

 

Năm 2016, dưới sự chủ trì của Bộ Thông tin và Truyền thông 08 cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn thông tin đã ký biên bản ghi nhớ, hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu về an toàn thông tin.

Và dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2016 Hội thảo Khoa học toàn quốc Lần thứ I “Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin” do Học viện Kỹ thuật Mật mã đăng cai đã tổ chức đã thành công tốt đẹp và nhận được sự đánh giá cao của đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, triển khai giảng dạy, các nhà quản lý trong lĩnh vực an toàn thông tin trong toàn quốc nói chung và của 08 cơ sở đào tạo trọng điểm thuộc Đề án 99 nói riêng.

Hội thảo là diễn đàn khoa học được tổ chức thường niên để các cơ sở những người tâm huyết, quan tâm về lĩnh vực an toàn thông tin có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và an toàn, an ninh thông tin nói riêng. Qua đó, khuyến khích các sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những nhà khoa học trẻ tham gia trao đổi, báo cáo kết quả nghiên cứu và học tập của bản thân, đặc biệt những kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng trong thực tiễn.

Với mục đích xây dựng Hội thảo có thể trở thành Hội thảo quốc gia đầu tiên về ATANTT, trong tương lai gần có thể trở thành Hội thảo tầm cỡ khu vực, nhằm thúc đẩy quá trình Hội nhập của Việt Nam với khu vực và thế giới. Hội thảo sẽ là một diễn dàn khoa học thường niên uy tín giúp cho những người nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực an toàn thông tin trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm sự hợp tác

Theo Chương trình công tác năm 2017 của Ban Điều hành triển khai Đề án 99 được phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-BĐHĐA99 ngày 24/02/2017 của Trưởng ban Điều hành Đề án 99, trong năm 2017 Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục làm cơ quan bảo trợ cho Hội thảo Khoa học toàn quốc Lần thứ 2 “Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin 2017” sẽ do Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức vào chiều 02/12-03/12/2017 tại Hội trường E, Đại học Công nghệ thông tin.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 30 bài tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà báo trong lĩnh vực ATANTT. Các tham luận tập trung vào các lĩnh vực như: (1)Mật mã ứng dụng ; (2)An toàn ứng dụng; (3)An toàn an ninh mạng. Trong đó, Hội thảo đã được Ban Tổ chức sẽ chia ra làm 05 phiên liên tiếp. Cụ thể:

PHIÊN 1A: E1.1 MẬT MÃ ỨNG DỤNG

- Nội dung nghiên cứu “Giám sát tính toàn vẹn bằng phần cứng bổ trợ dựa vào hàm băm hạng nhẹ” của nhóm tác giả Nguyễn Đức Công, Phạm Quốc Hoàng, Mai Đức Thọ, Đoàn Tuấn Anh, Linh Quang Thiết.

 - Nội dung nghiên cứuNghiên cứu các cuộc tấn công hệ mật mã nhẹ PRESENT của nhóm tác giả Mai Mạnh Trừng, Lê Phê Đô, Lê   Trung Thực, Trần Văn Mạnh, Lê Thị Len, Trần Khắc Hưng, Nguyễn Thị Hằng.

 - Nội dung nghiên cứu “Phát triển hệ mật khóa công khai từ hệ mã Poligh – Hellman”  của nhóm tác giả Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Vĩnh Thái, Nguyễn Đức Thụy.

 - Nội dung nghiên cứu “Giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số “ của nhóm tác giả Vũ Long Vân, Hồ Ngọc Duy, Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn Thị Thu Thủy.

PHIÊN 1B: A116 AN TOÀN AN NINH MẠNG

- Nội dung nghiên cứu “Xây dựng mô hình thu thập, phát hiện tấn công mạng sử dụng thiết bị IoT” của nhóm tác giả Sử Ngọc Anh, Lê Hải Việt, Nguyễn Huy Trung, Ngô Quốc Dũng.

- Nội dung nghiên cứu Phương pháp phát hiện DGA Botnet dựa trên CNN và Bidirectional LSTM” của nhóm tác giả Mạc Đình Hiếu, Bùi Trọng Tùng, Trần Quang Đức, Nguyễn Linh Giang.

- Nội dung nghiên cứu “ Một giải pháp nâng cao hiệu năng các nút chính trong mạng MANET Quân sự” của nhóm tác giả Vũ Khánh Quý, Nguyễn Đình Hân, Nguyễn Khắc Chiến, Nguyễn Tiến Ban.

- Nội dung nghiên cứu “IoT và vấn đề bảo mật đường truyền” của nhóm tác giả  Nguyễn Ánh Việt, Nguyễn Kim Tuấn, Trần Xuân Ban.

PHIÊN 1A-1: MẬT MÃ ỨNG DỤNG

- Nội dung nghiên cứu “Các phương pháp tấn công hệ mã dòng xác thực hạng nhẹ ACORN–128 và đề xuất cải tiến để tăng độ an toàn”  của tác giả Lê Phê Đô.

- Nội dung nghiên cứu “Một tiếp cận tổng quát thám mã cổ điển và minh hoạ” của nhóm tác giả Trần Ngọc Anh, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Ánh Việt, Đào Tuấn Hùng.

- Nội dung nghiên cứu “Thay đổi khóa của cơ sở dữ liệu mã hóa trên môi trường thuê ngoài”  của nhóm tác giả Hồ Kim Giàu, Vũ Thị Đào, Nguyễn Hiếu Minh.

 PHIÊN 2A: A116 – AN TOÀN AN NINH MẠNG

- Nội dung nghiên cứu “Ứng dụng mô hình học sâu trong phát hiện tấn công dò quét mạng” của nhóm tác giả Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Văn Quân, Vũ Đình Phái, Võ Lê Phương.

 - Nội dung nghiên cứu “Một cách tiếp cận để giảm chiều dữ liệu trong việc xây dựng các hệ thống phát hiện xâm nhập mạng hiệu quả” của nhóm tác giả Hoàng Ngọc Thanh, Trần Văn Lăng.

- Nội dung nghiên cứu “Giải pháp phòng chống tấn công từ chối dịch vụ cho mạng cảm biến không dây” của nhóm tác giả Sonxay Luangoudom, Nguyễn Văn Tánh, Ngô Quang Trí, Trần Quang Đức, Nguyễn Linh Giang.

 - Nội dung nghiên cứu “Intrusion Detection Using a More General feature extraction method for Payload-based Anomaly One-Class Classifier” của nhóm nghiên cứu Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Đại Thọ.

 - Nội dung nghiên cứu “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát an ninh mạng sử dụng mã nguồn mở” của nhóm tác giả Lê Việt Hà, Phùng Văn Ổn, Nguyễn Công Thành,.

- Nội dung nghiên cứu “A Efficient Approach for Secure Multi-party Computation without Secure Channel” của nhóm tác giả Lương Thế Dũng, Vũ Duy Hiển.

- Nội dung nghiên cứu “Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu đặc trưng sử dụng đa luồng CPU” của nhóm tác giả Trương Đông Nam, Trần Hồng Quang.

- Nội dung nghiên cứu “Modelling and Simulating Distributed Denial of Service Attack in Mobile Health Systems” của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Sâm, Nguyễn Hồng Sơn.

- Nội dung nghiên cứu “Xác định các tiêu chí đánh giá an toàn thông tin cho các website theo tiêu chuẩn ISO/IEC 15408” của nhóm tác giả Vũ Thị Hương Giang, Nguyễn Mạnh Tuân, Đặng Bá Tú, Lê Hồng Dương, 

PHIÊN 2B: E1.1 – AN TOÀN ỨNG DỤNG

- Nội dung nghiên cứu “Ứng dụng Kỹ thuật Thực thi Ký hiệu trong Phân tích Mã độc”  nhóm tác giả Nguyễn Minh Hải, Lê Nguyên Dũng, Quản Thành Thơ.

- Nội dung nghiên cứuỨng dụng bộ phân loại một lớp trong hệ thống xác thực đa sinh trắc” của nhóm tác giả Trần Quang Đức, Bùi Trọng Tùng, Mạc Đình Hiếu, Nguyễn Linh Giang.

- Nội dung nghiên cứuOnline tracking: Chúng ta có thực sự an toàn trên môi trường Internet?” của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Hòa, Lê Thị Châu Ngân, Phạm Văn Hậu.

- Nội dung nghiên cứu “Phát hiện nguy cơ gây thất thoát thông tin trên thiết bị Android bằng kỹ thuật phân tích động” của nhóm tác giả Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu, Nguyễn Anh Tuấn.

- Nội dung nghiên cứu “A Distributed Trust Framework in Online Social Network”  của nhóm tác giả Đoàn Trung Sơn, Nguyễn Ngọc Khương.

 

Ngày 03/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ Trao giải Best paper, trao cờ luân phiên cho đơn vị đăng cai tiếp theo sẽ được diễn ra tại buổi Bế mạc Hội nghị (Hội trường E).

Vào sáng ngày 02/12, cũng trong khuôn khổ của sự kiện Cục An toàn thông tin đã phối hợp với Nhà trường tổ chức Hội chợ việc làm và tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên ngành an toàn thông tin, CNTT với chủ đề “Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2017” tại khuôn viên của Nhà trường và trap 04 suất học bổng khuyến học cho các em sinh viên ngành ATTT có thành tích học tập suất sắc.

Thông tin chi tiết liên quan Hội thảo lần thứ II: “Một số vấn đề chọn lọc về
An toàn An ninh thông tin” SoIS 2017 xin vui lòng liên hệ:

            - Ông Phạm Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng, Trưởng phòng Thí nghiệm ATTT, Trưởng Bộ môn ATTT của Trường ĐH Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

            - Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chánh Văn phòng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. ĐT:  0898 456456

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.