THÔNG TIN THỐNG KÊ

7 loại mã độc nhiều nhất VN không lọt TOP 10 thế giới

08:39 13/02/2017
Thời gian vừa qua, một số hãng bảo mật trên thế giới đưa ra các bản công bố nhận định về tình hình lây nhiễm mã độc. Có một điểm chung là các báo cáo này đều liệt Việt Nam vào danh sách các quốc gia bị lây nhiễm hoặc có nguy cơ lây nhiễm phần mềm độc hại cao trên thế giới, cùng với một số nước đang phát triển khác ở Đông Nam Á như Myanmar, Indonesia….


62% sự cố an toàn thông tin tại Việt Nam là do lỗi của con người

19:04 21/09/2016

Các trang web tên miền .com chiếm tỷ lệ tấn công cao trong tháng 10

20:41 30/11/2015

Mã độc sality phát triển mạnh trong tháng 10

20:34 30/11/2015

Nhận thức về an toàn thông tin bên trong chính phủ còn hạn chế

20:16 30/11/2015

Mã độc trên Windows tác động mạnh mẽ đến Internet trên mạng di động

20:07 30/11/2015

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin