Các trang web tên miền .com chiếm tỷ lệ tấn công cao trong tháng 10

08:41 PM 30/11/2015

Theo tổng hợp và thống kê của Cục An toàn thông tin, 56% các trang web bị tấn công tại Việt Nam trong tháng 10 là các trang web có tên miền .com

Bên cạnh các trang web có tên miền .com bị tấn công, các trang web khác như .vn chiếm tỷ lệ 22%. Đối với các trang web tên miền .net, tỷ lệ là 11% trong tổng số các trang web bị tấn công.

Các trang web có tên miền .org và các tên miền khác chiếm các tỷ lệ lần lượt là 3% và 8%.Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin