PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Khai giảng khoá học An toàn thông tin trong các hệ thống thông tin quan trọng tại Việt Nam.

16:51 15/08/2016
Sáng ngày 15/8/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục An toàn thông tin phối hợp cùng Hiệp hội phát triển nguồn nhân lực nước ngoài Nhật Bản (HIDA), đơn vị thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp Nhật Bản, đã tổ chức khai giảng khoá học An toàn thông tin trong các hệ thống thông tin quan trọng tại Việt Nam. Khoá học quy tụ hơn 30 học viên từ các bộ, ngành và tập đoàn có các hệ thống thông tin quan trọng của Việt Nam như điện lực, hàng không, hoá chất, viễn thông và nhiều đơn vị khác.

Tập huấn nghiệp vụ về an toàn thông tin cho Công an Thành phố Hà Nội

11:06 08/08/2016

Phú Thọ tổ chức đào tạo, tập huấn công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh năm 2016

14:11 26/07/2016

Hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm ATTT trên toàn quốc

14:13 21/06/2016

Khai giảng lớp đào tạo kỹ thuật về ATTT theo chương trình trong nước thuộc Đề án 99

19:24 29/11/2015

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin