Lãnh đạo Cục tiếp đoàn kiểm tra chương trình công tác năm 2017 của Bộ

04:43 PM 21/03/2017

Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-BTTTT ngày 22/02/2017 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch của Tổ công tác theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ giao các đơn vị thực hiện trong năm 2017, ngày 20/3/2017, Cục An toàn thông tin đã có buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra để rà soát các nhiệm vụ Cục An toàn thông tin được giao triển khai trong năm 2017.

Đoàn kiểm tra của Bộ Thông tin có ông Lê Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng Tổ công tác, Trưởng đoàn; ông Võ Thanh lâm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổ phó Tổ công tác thành viên và các chuyên viên thuộc Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua khen thưởng. Tiếp Đoàn kiểm tra về phía Cục An toàn thông tin có Tập thể Lãnh đạo Cục và cán bộ chủ chốt của Cục An toàn thông tin.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Hải , Cục trưởng CỤc An toàn thông tin đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ Cục An toàn thông tin đang được giao triển khai bao gồm 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 03 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao và chỉ đạo trực tiếp.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã kết luận, kiến nghị một số nội dung để thực hiện đúng thời hạn các văn bản đang ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ để hoàn thành chương trình công tác năm 2017 đã đề ra.

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.