Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” (theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày...
Thực hiện Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin trong nước năm 2016 trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn,...
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho rằng, để giải quyết các vấn đề về an toàn thông tin, sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, trường đại học và khối doanh nghiệp đóng...
Sáng ngày 15/8/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục An toàn thông tin phối hợp cùng Hiệp hội phát triển nguồn nhân lực nước ngoài Nhật Bản (HIDA), đơn vị thuộc Bộ Kinh tế,...

Cục An toàn thông tin và Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tổ chức Khóa đào...

Khảo sát tình hình triển khai các hoạt động an toàn thông tin năm 2016

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn thông tin

An toàn thông tin cần sự hợp tác giữa Chính phủ - Trường đại học - Doanh nghiệp

Khai giảng khoá học An toàn thông tin trong các hệ thống thông tin quan trọng...

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
108/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
85/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
86/2015/QH13 19/11/2015 Bản tham khảo tiếng Anh Luật an toàn thông tin mạng - Law on Network Infomation Security (Cập nhật tháng 5/2016)
86/2015/QH13 19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng
893/QĐ-TTg 19/06/2015 Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
17/2014/TT-BTTTT 25/11/2014 Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
898/QĐ-TTg 27/05/2016 Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020
893/QĐ-TTg 19/06/2015 Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
82/CT-BTTTT 24/12/2014 Ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng.
1524/QĐ-BTTTT 23/10/2014 Phê duyệt Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) ".VN"
99/QĐ-TTg 14/01/2014 Phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020"
897/CT-TTG 10/06/2011 Về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin