Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng bao gồm: nâng cao tính chủ động, phát triển nguồn nhân...
Ngày 23/3/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội thảo Hợp tác quốc tế về nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã đến tham dự và phát biểu...
Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-BTTTT ngày 22/02/2017 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch của Tổ công tác theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh...
Thời gian vừa qua, một số hãng bảo mật trên thế giới đưa ra các bản công bố nhận định về tình hình lây nhiễm mã độc. Có một điểm chung là các báo cáo này đều liệt Việt Nam vào...

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: "Phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác bảo đảm...

Hội thảo – Triển lãm Quốc gia về an ninh bảo mật 2017 (Security World 2017)

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng: Đầu tư vào nguồn nhân lực là đầu tư đúng hướng và...

Lãnh đạo Cục tiếp đoàn kiểm tra chương trình công tác năm 2017 của Bộ

7 loại mã độc nhiều nhất VN không lọt TOP 10 thế giới

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/2017/NĐ-CP 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
108/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
85/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin
86/2015/QH13 19/11/2015 Bản tham khảo tiếng Anh Luật an toàn thông tin mạng - Law on Network Infomation Security (Cập nhật tháng 5/2016)
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2993/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hải phòng
38/KH-CATTT 11/11/2016 Kế hoạch truyển dụng Viên chức cho Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nghiệp vụ ATTT thuộc Cục An toàn thông tin
1829/QĐ-BTTTT 19/10/2016 V/v Công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT
898/QĐ-TTg 27/05/2016 Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020
893/QĐ-TTg 19/06/2015 Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin