Đảng, Đoàn thể

06:13 PM 29/11/2015

Chi bộ

1. Bí thư

Ông: Nguyễn Thanh Hải

Email: thanhhai@mic.gov.vn

Điện thoại: +84 4 3943 6684

2. Phó Bí thư

Ông: Nguyễn Huy Dũng

Email: nhdung@mic.gov.vn

Điện thoại: +84 4 3943 6684

Công đoàn

1. Chủ tịch

Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

Email: ntt_huong@mic.gov.vn

Điện thoại: +84 4 3943 6684

2. Phó Chủ tịch

Ông: Trần Đăng Khoa

Email: tdkhoa@mic.gov.vn;

Điện thoại: +84 4 3943 6684

3. Ủy viên

Ông: Lê Văn Chương

Email: chuonglv@mic.gov.vn;

Điện thoại: +84 4 3943 6684

Đoàn Thanh niên

1. Bí thư

Ông: Hồ Viết Thắng

Email: hvthang@mic.gov.vn;

Điện thoại: +84 4 3943 6684

2. Phó Bí thư

Ông: Lê Văn Chương

Email: chuonglv@mic.gov.vn;

Điện thoại: +84 4 3943 6684

3. Ủy viên

Ông: Lê Bá Quốc Thịnh

Email: lbqthinh@mic.gov.vn;

Điện thoại: +84 4 3943 6684

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin