Cơ cấu tổ chức

06:18 PM 29/11/2015

Cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin như sau:

 

Lãnh đạo Cục

Cục trưởng: Ông Nguyễn Thanh Hải

Điện thoại: +84 243943 6999; Email: thanhhai@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng: Ông Nguyễn Huy Dũng

Điện thoại: +84 243943 1555; Email: nhdung@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng: Ông Hoàng Minh Tiến

Điện thoại:  +84 243943 3779; Email: hmtien@mic.gov.vn

 

Khối đơn vị tham mưu

Văn phòng

Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Email: ntt_huong@mic.gov.vn


Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Đăng Khoa

Email: tdkhoa@mic.gov.vn

 

Phòng Chính sách và Hợp tác quốc tế

 

Phòng Cấp phép sản phẩm, dịch vụ

Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Viết Thắng

Email: hvthang@mic.gov.vn

 

Phòng Thẩm định và Quản lý giám sát

Trưởng phòng: 

Email:

 

Khối đơn vị sự nghiệp

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nghiệp vụ an toàn thông tin

Giám đốc: Ông Nguyễn Huy Dũng

Điện thoại: +84 243943 1555; Email: nhdung@mic.gov.vn

 

Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin

Phó Giám đốc phụ trách: Bà Đỗ Hải Anh

Email: dhanh@mic.gov.vn

 

 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.