Cơ cấu tổ chức

06:18 PM 29/11/2015

Cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin như sau:

 

Lãnh đạo Cục

Cục trưởng: Ông Nguyễn Thanh Hải

Điện thoại: +84 243943 6999; Email: thanhhai@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng: Ông Nguyễn Huy Dũng

Điện thoại: +84 243943 1555; Email: nhdung@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng: Ông Hoàng Minh Tiến

Điện thoại:  +84 243943 3779; Email: hmtien@mic.gov.vn

 

Khối đơn vị tham mưu

Văn phòng

Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Email: ntt_huong@mic.gov.vn


Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Đăng Khoa

Email: tdkhoa@mic.gov.vn

 

Phòng Chính sách và Hợp tác quốc tế

Phó Trưởng phòng phụ trách: Bà Đỗ Hải Anh

Email: dhanh@mic.gov.vn

 

Phòng Cấp phép

Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Viết Thắng

Email: hvthang@mic.gov.vn

 

Phòng Thẩm định và Quản lý giám sát

 

Khối đơn vị sự nghiệp

Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin

 

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nghiệp vụ an toàn thông tin

Giám đốc: Ông Nguyễn Huy Dũng (Phó Cục trưởng kiêm nhiệm)

Điện thoại: +84 243943 1555; Email: nhdung@mic.gov.vn

 

 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.